Friday, February 7, 2020

Istraživanje stavova građana o pripremljenosti za katastrofe izazvane šumskim požarima: studija slučaja Prijepolje - Research on citizens attitudes about preparedness for disasters caused by forest fires: a case study of Prijepolje

Polazeći od ozbiljnosti šumskih požara i činjenice da oko 36% teritorije Polimlja čine šume i da su šumski požari relativno česta pojava u Prijepolju, predmet istraživanja odnosi se na ispitivanje stavova građana Prijepolja o pripremljenosti za katastrofe izazvane šumskim požarima. Posebna pažnja pridaje se ispitivanju uticaja demografskih, socio – ekonomskih i psiholoških faktora na stavove o pripremljenosti. Rezultati istraživanja ukazuju na nizak nivo pripremljenosti kod stanovnika Prijepolja (građani uglavnom veruju da ne poseduju neophodno znanje za reagovanje u katastrofama uzrokovanim šumskim požarima, pretežno nisu zainteresovani za pohađanje obuke, ne poseduju planove i opremu za reagovanje i većina ne smatra da im preti opasnost od šumskih požara). Takođe, nedvosmisleno su utvrđeni i uticaji određenih faktora na stavove o pripremljenosti. Naučni značaj istraživanja ogleda se u stvaranju preduslova za unapređenje empirijskog fonda saznanja iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa, dok se praktični značaj ogleda u stvaranju preduslova za unapređenje bezbednosti građanja od šumskih požara. Ključne reči: katastrofe, šumski požari, pripremljenost, građani, stavovi, Prijepolje.

Link - https://www.researchgate.net/publication/339103041_Istrazivanje_stavova_gradana_o_pripremljenosti_za_katastrofe_izazvane_sumskim_pozarima_studija_slucaja_Prijepolje_-_Research_on_citizens_attitudes_about_preparedness_for_disasters_caused_by_forest_fir

Stavovi građana o mogućnostima zloupotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe: implikacije na proces upravljanja rizicima - Citizens' Attitudes on Possibilities of Chemical Weapons Abuse for Terrorist Purposes: Implications for the Risk Management Process

Polazeći od ozbiljnosti posledica katastrofa izazvanih terorističkim napadima, sprovedeno je kvantitativno istraživanje sa ciljem naučne deskripcije stavova građana o značajnim pitanjima o mogućnostima zloupotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 115 ispitanika sa područja grada Beograda korišćenjem prostog slučajnog uzorka. Dobijeni rezultati istraživanja pokazuju da visok procenat građana poznaje negativne posledice hemijskog oružja. Takođe, utvrđeno je da građani različito procenjuju verovatnoću da će se teroristički napad hemijskim oružjem dogoditi u Republici Srbiji. Pored toga, primetno je i da javnost u Srbiji ne doživljava hemijski terorizam kao pretnju, kao i potpuno nepoverenje građana u pripremljenost državnih i ne-državnih institucija u Republici Srbiji da odgovore na katastrofe izazvane terorističkim napadima upotrebom hemijskog oružja. Nepostojanje empirijske baze o mogućnostima zloupotrebe takvog oružja u terorističke svrhe, nedvosmisleno svedoči o naučnom doprinosu sprovedenog istraživanja. S druge strane, društveni značaj istraživanja se ogleda u stvaranju pretpostavki za integrisano unapređenje nivoa bezbednosti građana Republike Srbije. Potrebno je nastaviti sa kontinuiranim sprovođenjem istraživanja kako bi se demistifikovala mnogobrojna istraživačka pitanja iz oblasti upravljanja rizicima od terorističkih napada. Ključne reči: katastrofe, stavovi, teroristički napadi, hemijsko oružje, upravljanje rizicima.

Link - https://www.researchgate.net/publication/339103221_Stavovi_gradana_o_mogucnostima_zloupotrebe_hemijskog_oruzja_u_teroristicke_svrhe_implikacije_na_proces_upravljanja_rizicima_-_Citizens'_Attitudes_on_Possibilities_of_Chemical_Weapons_Abuse_for_Terrori