Tuesday, December 31, 2019

Mobilni komunikacioni sistemi i aplikacije od značaja za integrisano upravljanje u katastrofama

Savremeno upravljanje u katastrofama uslovljava iznalaženje optimalnih rešenja u pogledu mobilnih komunikacionih sistema i aplikacija koje se mogu koristiti za unapređivanje efikasnosti sistema zaštite i spasavanja. Multidisciplinarnost i suštinska komplikovanost procesa upravljanja rizicima od katastrofa uslovljava korišćenje različitih logističkih alata i opreme. U tom smislu, informaciono-komunikacione tehnologije igraju značajnu ulogu jer one na svojevrstan način podižu nivo sposobnosti ljudi za brzo odlučivanje i smanjuju mogućnosti nastanka različitih grešaka. U radu se opisuju karakteristike i načini korišćenja najpoznatiji mobilnih aplikacija koje se širom sveta koriste u integrisanom upravljanju katastrofama sa ciljem pružanja pomoći i podrške pripadnicima interventno-spasilačkih jedinica i drugim ugroženim građanima. Pored toga, sveobuhvatno se sagledavaju postojeći i očekivani izazovi i problemi u normalnom funkcionisanju mobilnih komunikacionih sistema i aplikacija u uslovima katastrofa.

https://www.researchgate.net/publication/338013324_Mobilni_komunikacioni_sistemi_i_aplikacije_od_znacaja_za_integrisano_upravljanje_u_katastrofama_-_Mobile_communication_systems_and_important_aplications_for_integrated_disaster_management

No comments:

Post a Comment