Tuesday, March 24, 2020

Anketa o pripremljenosti za vanredne situacije izazvane pandemijom korona virusa

Poštovani,

U cilju naučnog i sistematskog unapređenja nivoa pripremljenosti građana, domaćinstava, lokalnih zajednica i države za epidemije i pandemije, Naučno-stručno društvo za upravljenje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS) realizuje istraživanje kojim želi da stekne uvid u vaše mišljenje i stavove o određenim aspektima pripremljenosti za reagovanje u vanrednoj situaciji izavanoj epidemijom korona virusa.
Anketa je anonimna (iako su nam potrebni neki podaci o vama, to neće biti ime i prezime, adresa stanovanja i elektronske pošte, broj telefona, i sl.), a rezultati istraživanja će se koristiti u naučne svrhe i biće objavljeni u naučnim publikacijama (poput naučnih radova).
Kako bi rezultati istraživanja mogli da doprinesu praktičnim promenama, ali i razvoju oblasti upravljanja u vanrednim situacijama izazvanim epidemijama i pandemijama, molimo vas da budete potpuno iskreni.
Srdačni pozdravi
Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (http://upravljanje-rizicima.com/)
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

No comments:

Post a Comment