Tuesday, March 24, 2020

Upitnik o strahu usled korona virusa (COVID-19)

Poštovani građani RS,
korona virus (COVID-19) jeste nova pandemična bolest u svetu koja izaziva veliku količinu anksioznosti i stresa kako kod ljudi koji su je iskusili tako i kod svih drugih. Skoro svi ljudi pričaju o virusu a države su preduzele određene mere predostrožnosti u cilju prevencije štete od korona virusa. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je pandemiju korona virusa.
Imajući u vidu da se više od 11 godina aktivno bavim istraživanjima iz oblasti vanrednih situacija, sprovodimo studiju u više od 6 država kako bismo istražili koliki je značaj straha usled korona virusa u Vašem životu, kao i koja je vrsta anksioznosti ili straha povezana sa korona virusom.
Kao i uvek, Vaše učešće u ispitivanju je anonimno a Vaši odgovori poverljivi. Takodje, Vaši odgovori neće biti proučavani individualno već kao neodvojivi deo svih podataka dobijenih istraživanjem. Vaši odgovori su veoma važni za ovu studiju i molimo Vas da na pitanja odgovorite otvoreno. Unapredimo upravljanje u vanrednim situacijama i dajte vaš iskren i nesebičan doprinos.
Rezultate istraživanja ćemo iskoristiti za unapređivanje naučnih i praktičnih pretpostavki od značaja za upravljanje u vanrednim situacijama u Republici Srbiji.
Unapred zahvalan
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Anketi možete pristupiti preko linka - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKvEpH3QhnJqu-bAN_3sDan9P_olQ7znltXJLJSWXWYzJ08Q/viewform?usp=sf_link

No comments:

Post a Comment