Monday, May 27, 2013

Интервентно-спасилачке службе у ванредним ситуацијама (монографија)
 У монографији су анализирани задаци интервентно-спасилачких служби (полиције, ватрогасно-спасилачких јединица и служби хитне медицинске помоћи) у ванредним ситуацијама које су изазване злоупотребом опасних материја. Посебна пажња је посвећена организацији рада, тзв. „менаџменту 8 корака“, и безбедности припадника ових служби. Дакле, реч је о ванредним ситуацијама које, због злоупотребе опасних материја, условљавају реализацију посебних задатака од стране једне или више интервентно-спасилачких служби.
  Имајући у виду то да између задатака ових служби нужно мора да постоји јасно разграничење послова са прецизно утвр ђеним надлежностима, у раду је посебна пажња посвећена анализи њихових задатака који су дефинисани законом. Управо стога, посебна пажња је посвећена задацима обезбеђивања и криминалистичке обраде лица места које спроводи полиција, са посебним освртом на њену улогу у координирању осталих служби безбедности. Када је реч о ватрогасцима-спасиоцима, акценат је ставље на разматрање тактике спасавања повређених и гашења пожара у опасном окружењу. Учињен је осврт и на службу хитне медицинске помоћи која мора да прилагоди своју организацију пружања прве помоћи новонасталим околностима. Стога је посебна пажња посвећена тријажи, транспортовању и припреми болница за пријем повређених. Схватајући значај и неопходност ефикасне координације рада тих служби, наглашен је значај сагледавања и анализе њиховог организовања и деловања на лицу места терористичког акта. То је учињено из аспекта (на глобалном Западу већ дуже време развијеног и имплементираног) стандарда тзв. „процедуре 8 корака“ (Eight Step Process), која је првенствено намењена координирању рада у терористичким ванредним ситуацијама. Најзад, указује се и на потенцијалне опасности по живот и здравље припадника служби у поступку отклањања насталих последица, са посебним освртом на мере заштите.

За цитирање користите: Цветковић, В. (2013). Интервентно-спасилачке службе у ванредним ситуацијама. Београд: Задужбина Андрејевић.
Наручите ваш примерак: knjiga.katastrofe@gmail.com